Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rozpoznanie cenowe NI.6812.2.2018.JR na wykonanie okazania granic z wykonaniem pomiaru uzupełniającego 2018-03-16 16:06:20
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące decyzji DLI.2.6621.41.2017.PMJ.11 z 19 grudnia 2017 r. 2018-03-14 14:32:49
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) 2018-03-13 10:31:41
Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. lokalizacji urządzenia wodnego na dz. nr148 obręb Pustkowo - dokument stracił ważność 2018-03-09 10:35:04
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji i LIX sesji Rady Gminy (13,14 i 15.03.2018) 2018-03-09 08:21:05
Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Pogorzelicy (12.03.2018) 2018-03-05 19:05:03
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 2018-03-05 14:08:03
Zaproszenie do składania ofert - Usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie drzew z terenów gminy Rewal 2018-03-03 13:02:07
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kontroli podatkowej 2018-03-02 09:59:29
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. windykacji i kontroli podatkowej 2018-03-02 09:58:34
PLANOWANE WYŁĄCZENIA ENEA Operator sp. z o.o, Rewal oraz Niechorze w dniach 7 i 9 marca 2018-03-02 08:12:58
Zapytanie ofertowe "WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO / SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNYCH, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 113 i 112 oraz 194 I DZIAŁKACH SĄSIEDNICH ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI NIECHORZE, OBRĘB NIECHORZE, GM. REWAL" - dokument stracił ważność 2018-02-28 14:17:22
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (28.02.2018) i LVIII sesji Rady Gminy (01.03.2018) 2018-02-26 12:02:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2018-02-22 09:11:46
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy/opini biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych dotyczące zmiany stanu wody na działkach o nr geodezyjnym 934/5, 42/5, 934/10 oraz 934/8 i działkach sąsiednich zlokalizowanych w miejscowości Niechorze, obręb Niechorze 2018-02-21 13:31:32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu przekazanej przez stronę szwedzką dokumentacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. 2018-02-20 10:38:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy. 2018-02-19 15:03:43
Ogłoszenie - 22.02.2018 roku (czwartek) o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 2018-02-16 15:12:54
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami i zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica. 2018-02-15 17:49:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 9 lutego 2018 r. w sprawie budowy gazociągu podmorskiego"BALTIC PIPE" 2018-02-15 16:02:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestyci celu publicznego z dnia 8 lutego 2018 r. znak: NIP.6733.13.2017.KP dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" 2018-02-14 09:38:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 30 stycznia 2018 r., znak: POŚ.6730.15.2017.KP dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV nn-0,4 kV wraz z zabudową stacji prefabrykowanej w obrebie Rewal 1 na działkach oznaczonych nr ewid. 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 1/1 i 126/5 2018-02-14 08:58:21
Komunikat ENEA Operator sp. z o.o., PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Gryfice (19-23.02.2018) 2018-02-12 11:58:50
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju - 13.02.2018 2018-02-09 14:58:37
Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w sprawie wniosków o dopłaty 2018-02-06 09:20:01
Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (02-04.02.2018) 2018-02-02 08:53:49
Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (01-03.02.2018) 2018-02-01 08:02:32
Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (31.01.2018 - 01.02.2018) 2018-01-31 07:59:58
Ostrzeżenie - Sztorm (29.01.2018) 2018-01-29 11:42:02
Ostrzeżenie przed silnym wiatrem (29-30.01.2018) 2018-01-29 08:04:10
Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (29-30.01.2018) 2018-01-29 08:00:54
Komunikat ENEA Operator sp. z o.o., PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Gryfice (30.01.2018, 01.02.2018) 2018-01-25 09:34:06
Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (25.01.2018 - 27.01.2018) 2018-01-25 09:29:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal 2018-01-24 08:40:14
Ostrzeżenie meteorologiczne przed opadami marznącymi 2018-01-23 15:18:35
Obwieszczenie ws. wystąpienia do organu opiniującego - PGW Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt."Budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej". 2018-01-22 17:56:07
Okresowa ocena jakości wody dla gminy Rewal w IV Kwartale 2017 r. 2018-01-18 13:31:35
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji (25.01.2018) i LVII sesji Rady Gminy (30.01.2018) 2018-01-17 08:11:50
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. wystąpienia do organów opiniujących w sprawie budowy gazociągu pomorskiego "BALTIC PIPE" 2018-01-16 10:13:45
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-15 15:22:21
Ogłoszenie Firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. o obowiązujących taryfach za dostarczaną wodę i za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w 2018r. 2018-01-12 15:17:30
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (17.01.2018) 2018-01-11 13:38:52
Informacja dotyczącą wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej 2018-01-10 18:47:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu podmorskiego "BALTIC PIPE" 2018-01-10 18:43:23
Zmiana siedziby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 2018-01-09 11:45:24
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2018-01-04 08:20:39