Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-03-12 08:36:56
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 marca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-03-08 21:47:02
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ustalenia zasad kontroli nieruchomości komunalnych 2018-03-07 15:17:37
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu 2018-02-28 12:29:10
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2018-02-28 10:56:06
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-02-28 09:13:51
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2018-02-27 14:57:39
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok? oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2018-02-27 14:57:28
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok" 2018-02-22 09:36:46
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018-2019 2018-02-22 09:35:10
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal w roku szkolnym 2018-2019 2018-02-21 08:48:50
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2018-02-19 14:41:45
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2018-02-15 13:11:46
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2018-02-15 13:10:47
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal 2018-02-15 13:10:13
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2018-02-15 13:09:28
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2018-02-15 13:08:34
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal 2018-02-15 12:39:37
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-02-15 12:38:57
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-02-15 12:37:30
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-02-15 12:31:29
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia12 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal 2018-02-09 13:09:12
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmiany Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2018-02-08 13:09:01
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-02-06 15:26:05
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2018-02-02 15:21:53
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal 2018-02-01 14:28:14
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu 2018-02-01 14:27:22
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej 2018-01-25 14:00:50
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie niewykonania pierwokupu nieruchomości 2018-01-23 13:02:00
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierokupu nieruchomości 2018-01-23 13:01:06
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do wypracowania procesu połączenia gminnych spółek: Wodociągi Rewal Sp. z o.o. i Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. 2018-01-19 10:15:16
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta 2018-01-12 10:59:07
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2018-01-09 08:50:57
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-01-09 07:50:24