Zarządzenie Wójta Gminy Rewal z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal


ZARZĄDZENIE NR 4/2012

Wójta Gminy Rewal

Z dnia 24 stycznia 2012 r.

W sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal na lata 2010-2032 „ przyjętego uchwałą Nr 88/07 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2007 r., oraz „Aktualizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal na lata 2010-2032” przyjętego uchwałą Nr LXIV/439/10 Rady Gminy Rewal z dnia 18 października 2010 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal”, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Rewal

                                                                                                                                                                                  Robert Skraburski

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik REGULAMIN dofinansowanie azbest.docx 2012-01-24 11:41:52 pobrano 612 razy
2 zalacznik UMOWA o dofinansowanie.docx 2012-01-24 11:41:52 pobrano 445 razy
3 zalacznik WNIOSEK- na usunięcie wyrobów azbestowych.docx 2012-01-24 11:41:52 pobrano 462 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 24-01-2012 11:41:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 24-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 24-01-2012 11:45:43