Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 81/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 października 2014r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscypliarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Mariusz Owczarek 2014-11-20 11:05:35 edycja dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-11-20 11:05:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 81/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 października 2014r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscypliarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Mariusz Owczarek 2014-11-20 11:02:48 dodanie dokumentu
obwieszczenie dot. wystąpienia do organów opiniujących ws. postęowania środowiskowego dla przedsięzięcia pn. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w miejscowości Niechorze w aglomeracji Rewal Karolina Myroniuk 2014-11-20 09:56:26 dodanie dokumentu
obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej w miejscowości Niechorze w aglomeracji Rewal. Karolina Myroniuk 2014-11-20 09:55:23 dodanie dokumentu
Cmentarze komunalne Karolina Myroniuk 2014-11-20 08:24:37 dodanie dokumentu
Wykaz adresów e-mail Mariusz Owczarek 2014-11-19 10:29:30 edycja dokumentu
Wykaz adresów e-mail Mariusz Owczarek 2014-11-19 09:58:00 edycja dokumentu
Wykaz adresów e-mail Mariusz Owczarek 2014-11-19 09:57:28 edycja dokumentu
Wykaz adresów e-mail Mariusz Owczarek 2014-11-19 09:55:39 edycja dokumentu
Wykaz adresów e-mail Mariusz Owczarek 2014-11-19 09:53:47 edycja dokumentu
Wykaz adresów e-mail Mariusz Owczarek 2014-11-19 09:53:04 edycja dokumentu
Wykaz adresów e-mail Mariusz Owczarek 2014-11-19 09:52:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Rewalu z dnia 18 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Rewal w dniu 30 listopada 2014 Mariusz Owczarek 2014-11-18 21:37:39 dodanie dokumentu
WYBORY WÓJTA GMINY REWAL - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY REWAL Mariusz Owczarek 2014-11-18 21:37:11 dodanie dokumentu
WYBORY DO RADY GMINY REWAL - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Mariusz Owczarek 2014-11-18 21:32:50 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-11-18 21:27:47 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-11-18 21:25:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Rewalu z dnia 18 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Rewal w dniu 30 listopada 2014 Mariusz Owczarek 2014-11-18 21:20:59 dodanie dokumentu
WYBORY WÓJTA GMINY REWAL - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY REWAL Mariusz Owczarek 2014-11-18 21:18:30 edycja dokumentu
WYBORY WÓJTA GMINY REWAL - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY REWAL Mariusz Owczarek 2014-11-18 21:18:17 dodanie dokumentu
WYBORY DO RADY GMINY REWAL - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Mariusz Owczarek 2014-11-18 21:16:31 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, w roku 2015 Tomasz Bartkowski 2014-11-18 13:30:11 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-11-18 13:00:13 edycja dokumentu
Protokół z kontroli Mariusz Owczarek 2014-11-18 12:08:09 edycja dokumentu
Protokół z kontroli Mariusz Owczarek 2014-11-18 12:07:54 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - artykuły spożywcze na paczki świąteczne Łukasz Tylka 2014-11-18 10:39:20 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - artykuły spożywcze na paczki świąteczne Łukasz Tylka 2014-11-18 10:38:44 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-11-15 19:11:56 edycja dokumentu
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy gminnej komisji wyborczej i obwodowych komisjach wyborczych na terenie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-11-15 19:10:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.2014.1118 - j.t. ) na rok 2015 Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2014-11-14 14:08:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.2014.1118 - j.t. ) na rok 2015 Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2014-11-14 13:56:03 dodanie dokumentu
Wykaz adresów e-mail Mariusz Owczarek 2014-11-13 12:55:01 edycja dokumentu
Wykaz adresów e-mail Mariusz Owczarek 2014-11-13 12:53:52 edycja dokumentu
Wykaz adresów e-mail Mariusz Owczarek 2014-11-13 12:53:01 dodanie dokumentu
REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY Mariusz Owczarek 2014-11-13 12:50:19 edycja dokumentu
REJESTRY UCHWAŁ RADY GMINY Mariusz Owczarek 2014-11-13 12:49:14 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Mariusz Owczarek 2014-11-13 12:07:21 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Mariusz Owczarek 2014-11-13 12:05:37 dodanie dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Mariusz Owczarek 2014-11-13 12:04:32 edycja dokumentu