Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan polowań zbiorowych w obwodzie nr 11 w sezonie łowieckim 2015/2016 Karolina Myroniuk 2015-10-07 08:23:59 usunięcie dokument
Plan polowań zbiorowych w obwodzie nr 11 w sezonie łowieckim 2015/2016 Karolina Myroniuk 2015-10-07 08:23:51 dodanie dokumentu
2015r. Tomasz Kapela 2015-10-06 12:54:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji. Tomasz Kapela 2015-10-06 12:50:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 października 2015r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Kapela 2015-10-06 12:49:46 dodanie dokumentu
2015r. Tomasz Kapela 2015-10-06 12:48:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 października 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. Tomasz Kapela 2015-10-06 12:48:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r. w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie gminy Rewal Tomasz Kapela 2015-10-06 12:46:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Gminy Rewal. Tomasz Kapela 2015-10-06 12:43:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy. Tomasz Kapela 2015-10-06 12:43:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2015-10-06 12:42:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2015r. w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal Tomasz Kapela 2015-10-06 12:41:44 dodanie dokumentu
Interpelacja Radnego p. Rafała Mielcarka - zejście na plaże. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2015-10-06 11:46:45 dodanie dokumentu
Interpelacja Radnego p. Rafała Mielcarka - wykonanie nawierzchni. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2015-10-06 11:45:41 dodanie dokumentu
Interpelacja Radnego p. Rafała Mielcarka - pismo Sandra. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2015-10-06 11:44:36 dodanie dokumentu
Interpelacja Radnego p. Rafała Mielcarka - oświetlenie uliczne. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2015-10-06 11:43:45 dodanie dokumentu
REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Tomasz Kapela 2015-10-06 11:12:03 edycja dokumentu
REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Tomasz Kapela 2015-10-06 11:01:20 edycja dokumentu
REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Tomasz Kapela 2015-10-06 11:00:52 dodanie dokumentu
Robert Bresler Tomasz Kapela 2015-10-06 10:47:06 dodanie dokumentu
Cetera Janusz Tadeusz Tomasz Kapela 2015-10-06 10:45:11 edycja dokumentu
Iwona Anna Zacharczuk Tomasz Kapela 2015-10-06 10:42:32 dodanie dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Izabela Fiedukowicz - Pabin 2015-10-06 08:58:55 edycja dokumentu
Wybory do SEJMU i SENATU 2015 (25 października 2015 r.) Tomasz Kapela 2015-10-05 15:24:48 edycja dokumentu
2015r. Tomasz Kapela 2015-10-05 14:52:36 edycja dokumentu
2015r. Tomasz Kapela 2015-10-05 12:24:36 edycja dokumentu
04.12.2015r. przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę gruntów w Rewalu w celu ustawienia stolików gastronomicznych na okres do 31.10.2019r. Agnieszka Borowiecka-Sorbian 2015-10-05 11:10:43 dodanie dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Izabela Fiedukowicz - Pabin 2015-10-05 09:40:55 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2015-10-05 09:37:06 edycja dokumentu
11.12.2015r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Rewal Agnieszka Borowiecka-Sorbian 2015-10-02 15:11:31 dodanie dokumentu
2015r. Tomasz Kapela 2015-10-02 12:48:13 edycja dokumentu
2015r. Tomasz Kapela 2015-10-02 12:46:29 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2015-10-02 08:11:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy (28.09 i 01.10.2015r.) oraz o XIX sesji Rady Gminy (02.10.2015r.) Izabela Fiedukowicz - Pabin 2015-10-01 15:43:23 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Izabela Fiedukowicz - Pabin 2015-10-01 15:41:04 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2015-10-01 14:35:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XCIV.335.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 wrzesinia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rewal informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Monika Cepek 2015-10-01 10:49:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XCIV.335.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 wrzesinia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rewal informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Monika Cepek 2015-10-01 10:43:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XCIV.335.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 wrzesinia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rewal informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Monika Cepek 2015-10-01 10:41:53 dodanie dokumentu
2015r. Tomasz Kapela 2015-10-01 08:50:21 edycja dokumentu