herb BIP - Urząd Gminy Rewal

www.rewal.pl

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2014r. Mariusz Owczarek 2014-04-17 14:23:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych Mariusz Owczarek 2014-04-17 14:18:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Mariusz Owczarek 2014-04-17 14:17:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Mariusz Owczarek 2014-04-17 14:16:52 dodanie dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-04-17 14:15:31 edycja dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-04-17 13:29:23 edycja dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-04-17 13:23:54 edycja dokumentu
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Pogorzelicy Tomasz Bartkowski 2014-04-17 12:24:05 dodanie dokumentu
Oferty złożone 16 kwietnia 2014 roku Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2014-04-16 14:20:24 edycja dokumentu
Oferty złożone 16 kwietnia 2014 roku Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2014-04-16 14:14:48 dodanie dokumentu
Informacja dla Inkasentów opłaty miejscowej Mariusz Owczarek 2014-04-16 14:12:39 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-04-16 14:10:21 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-04-16 14:08:20 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-04-16 13:22:46 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-04-16 12:55:31 edycja dokumentu
Informacja dla Inkasentów opłaty miejscowej Mariusz Owczarek 2014-04-16 12:50:07 dodanie dokumentu
23.06.2014 przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Rewal Marta Sieniowska 2014-04-16 12:09:19 dodanie dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-04-16 12:00:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2013r. Mariusz Owczarek 2014-04-16 11:12:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-04-16 10:33:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-04-16 10:30:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-04-16 10:27:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-04-16 10:27:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-04-16 09:59:26 dodanie dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-04-16 09:34:49 edycja dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Mariusz Owczarek 2014-04-16 09:24:43 edycja dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Mariusz Owczarek 2014-04-16 09:14:33 edycja dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Mariusz Owczarek 2014-04-16 09:11:10 edycja dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Mariusz Owczarek 2014-04-15 15:30:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/392/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/349/13 Mariusz Owczarek 2014-04-15 15:26:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/391/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/348/13 Mariusz Owczarek 2014-04-15 15:26:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/392/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/349/13 Mariusz Owczarek 2014-04-15 15:26:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/391/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/348/13 Mariusz Owczarek 2014-04-15 15:25:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ws. postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. "Budowa instalacji fotowoltaicznej Śliwin-1 i Śliwin-2" Karolina Myroniuk 2014-04-15 10:33:08 dodanie dokumentu
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rewalu Tomasz Bartkowski 2014-04-15 09:14:13 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-04-14 15:32:16 edycja dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-04-14 15:29:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy Mariusz Owczarek 2014-04-14 15:28:24 dodanie dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-04-14 15:27:19 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-04-14 15:08:10 edycja dokumentu