herb BIP - Urząd Gminy Rewal

www.rewal.pl

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
wyniki z przetargu 17.06.2014 r. na Jana z Kolna Pobierowo na pawilon Marta Sieniowska 2014-06-18 09:41:43 edycja dokumentu
wyniki z przetargu 17.06.2014 r. na Jana z Kolna Pobierowo na pawilon Marta Sieniowska 2014-06-18 09:39:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego im. Leonina Teligi w Niechorzu Mariusz Owczarek 2014-06-17 13:11:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej Mariusz Owczarek 2014-06-17 09:08:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego im. Leonina Teligi w Niechorzu Mariusz Owczarek 2014-06-17 09:07:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 16 maja 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2014 Mariusz Owczarek 2014-06-17 09:07:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2014-06-17 09:07:32 edycja dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-06-17 09:06:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 16 maja 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2014 Mariusz Owczarek 2014-06-17 09:03:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2014-06-17 09:02:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 16 maja 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2014 Mariusz Owczarek 2014-06-17 08:57:47 usunięcie dokument
2014r. Mariusz Owczarek 2014-06-16 15:40:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 16 maja 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2014 Mariusz Owczarek 2014-06-16 15:39:52 edycja dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-06-16 15:38:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 16 maja 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2014 Mariusz Owczarek 2014-06-16 15:37:34 dodanie dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-06-16 15:35:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego im. Leonina Teligi w Niechorzu Mariusz Owczarek 2014-06-16 15:34:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej Mariusz Owczarek 2014-06-16 15:32:41 dodanie dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-06-16 15:12:39 edycja dokumentu
I. Referat Budżetu i Finansów (FNB) Mariusz Owczarek 2014-06-16 15:02:56 edycja dokumentu
KIEROWNICTWO URZĘDU Mariusz Owczarek 2014-06-16 15:02:27 edycja dokumentu
Protokół Nr LII/14 z dnia 21 maja 2014r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-06-16 09:27:50 dodanie dokumentu
KIEROWNICTWO URZĘDU Mariusz Owczarek 2014-06-16 09:23:11 edycja dokumentu
I. Referat Budżetu i Finansów (FNB) Mariusz Owczarek 2014-06-16 09:22:58 edycja dokumentu
I. Referat Budżetu i Finansów (FNB) Mariusz Owczarek 2014-06-16 08:33:23 edycja dokumentu
KIEROWNICTWO URZĘDU Mariusz Owczarek 2014-06-16 08:33:00 edycja dokumentu
Pobierowo Alina Tylka 2014-06-12 12:29:08 edycja dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-06-11 14:57:30 edycja dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-06-11 14:55:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-06-11 14:51:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-06-11 14:51:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-06-11 14:50:39 dodanie dokumentu
INFORMACJA DYREKTORA ZZMiUW W SZCZECINIE W SPRAWIE: realizacji prac konserwacyjnych obiekt : Kanał Dreżewo Karolina Myroniuk 2014-06-10 07:40:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Mariusz Owczarek 2014-06-09 13:42:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Mariusz Owczarek 2014-06-09 13:40:53 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Mariusz Owczarek 2014-06-09 13:40:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Mariusz Owczarek 2014-06-09 13:40:10 dodanie dokumentu
Porządek obrad uroczystej LIII sesji Rady Gminy Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-06-09 13:37:26 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-06-09 13:34:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji i LIII sesji Rady Gminy Mariusz Owczarek 2014-06-09 13:32:13 edycja dokumentu