Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwały Mariusz Owczarek 2015-12-11 09:58:47 edycja dokumentu
Uchwały Monika Cepek 2015-12-11 09:43:51 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Monika Cepek 2015-12-11 09:41:28 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Monika Cepek 2015-12-11 09:41:02 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Monika Cepek 2015-12-11 09:39:41 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Monika Cepek 2015-12-11 09:38:40 dodanie dokumentu
Uchwały Monika Cepek 2015-12-11 09:29:18 edycja dokumentu
Uchwały Monika Cepek 2015-12-11 09:22:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CIX.388.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Gminę Rewal programie postępowania naprawczego Monika Cepek 2015-12-10 15:13:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CIX.388.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Gminę Rewal programie postępowania naprawczego Monika Cepek 2015-12-10 15:11:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CIX.388.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Gminę Rewal programie postępowania naprawczego Monika Cepek 2015-12-10 15:11:13 usunięcie dokument
Uchwała Nr XVIII.184.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwał Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r.: Nr XV/67/15 oraz Nr XV/68/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok Monika Cepek 2015-12-10 15:02:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr CIX.388.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Gminę Rewal programie postępowania naprawczego Monika Cepek 2015-12-10 14:57:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.228.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/83/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok Monika Cepek 2015-12-10 14:53:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII.170.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/70/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2042 Monika Cepek 2015-12-10 14:50:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII.173.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/69/15 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 Monika Cepek 2015-12-10 14:44:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII.173.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/69/15 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 Monika Cepek 2015-12-10 14:44:39 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XVIII.173.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/69/15 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 Monika Cepek 2015-12-10 14:42:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII.184.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwał Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r.: Nr XV/67/15 oraz Nr XV/68/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok Monika Cepek 2015-12-10 14:35:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII.184.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwał Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r.: Nr XV/67/15 oraz Nr XV/68/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok Monika Cepek 2015-12-10 14:24:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII.184.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia postepowania dotyczacego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r.: Nr XV/67/15 oraz XV/68/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok Monika Cepek 2015-12-10 13:54:32 usunięcie dokument
Uchwała Nr XVII.173.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/69/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 Monika Cepek 2015-12-10 13:54:15 usunięcie dokument
Uchwała Nr XVIII.184.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia postepowania dotyczacego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r.: Nr XV/67/15 oraz XV/68/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok Monika Cepek 2015-12-10 13:54:02 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIV.228.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/83/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok Monika Cepek 2015-12-10 13:53:56 usunięcie dokument
Uchwała Nr CIX.388.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Gminę Rewal programie postępowania naprawczego Monika Cepek 2015-12-10 13:53:44 usunięcie dokument
Uchwała Nr XVII.170.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/70/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2042 Monika Cepek 2015-12-10 13:49:56 usunięcie dokument
Uchwała Nr CIX.388.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Gminę Rewal programie postępowania naprawczego Monika Cepek 2015-12-10 13:45:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.228.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/83/15 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok Monika Cepek 2015-12-10 13:43:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII.184.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia postepowania dotyczacego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r.: Nr XV/67/15 oraz XV/68/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok Monika Cepek 2015-12-10 13:39:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII.173.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/69/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 Monika Cepek 2015-12-10 13:36:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII.170.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/70/15 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2042 Monika Cepek 2015-12-10 13:33:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII.184.K.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia postepowania dotyczacego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2015 r.: Nr XV/67/15 oraz XV/68/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2015 rok Monika Cepek 2015-12-10 13:12:18 dodanie dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R Monika Cepek 2015-12-10 11:59:01 edycja dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R Monika Cepek 2015-12-10 11:31:16 edycja dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R Monika Cepek 2015-12-10 11:30:25 dodanie dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R Monika Cepek 2015-12-10 11:28:50 usunięcie dokument
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R Monika Cepek 2015-12-10 11:27:22 edycja dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R Monika Cepek 2015-12-10 11:26:58 dodanie dokumentu
V. Referat Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych (IE) Mariusz Owczarek 2015-12-10 11:02:25 usunięcie dokument
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2015-12-10 08:08:39 edycja dokumentu