herb BIP - Urząd Gminy Rewal

www.rewal.pl

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rewal dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu Mariusz Owczarek 2014-05-22 11:52:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Rewalu na rok 2014 Mariusz Owczarek 2014-05-22 11:47:21 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-05-22 07:39:07 edycja dokumentu
Skarbnik Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-05-22 07:38:23 dodanie dokumentu
Straż Gminna w Rewalu - obsługa administracyjna Mariusz Owczarek 2014-05-22 07:38:07 edycja dokumentu
23.06.2014 r. przetarg na dzierżawę torów wodnych Marta Sieniowska 2014-05-20 11:25:29 dodanie dokumentu
23.06.2014 r. przetarg na dzierżawę odcinków terenu plaż na ustawienie koszy plażowych Marta Sieniowska 2014-05-20 11:24:24 dodanie dokumentu
23.06.2014 r. przetarg na dzierżawę odcinków plaż na wypożyczalnię leżaków Marta Sieniowska 2014-05-20 11:22:16 dodanie dokumentu
23.06.2014 r. przetarg na dzierżawę na handel obnośny Marta Sieniowska 2014-05-20 11:20:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR X.53.2014 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2014r. Mariusz Owczarek 2014-05-20 10:47:03 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR X.53.2014 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2014r. Mariusz Owczarek 2014-05-20 10:46:08 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Mariusz Owczarek 2014-05-20 10:24:51 dodanie dokumentu
Skraburski Robert Mariusz Owczarek 2014-05-20 10:11:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-05-19 15:27:28 edycja dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-05-19 15:24:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 maja 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Mariusz Owczarek 2014-05-19 15:22:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-05-19 15:19:32 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Mariusz Owczarek 2014-05-19 14:37:07 dodanie dokumentu
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY REWAL W ROKU 2014 W RAMACH OGŁOSZONYCH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Mariusz Owczarek 2014-05-19 08:45:34 dodanie dokumentu
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY REWAL W ROKU 2014 W RAMACH OGŁOSZONYCH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Mariusz Owczarek 2014-05-19 08:44:33 dodanie dokumentu
obwieszczeniu o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu handlowego wraz z parkingiem samochodowym o pow. 0,32 ha" w miejscowości Rewal Karolina Myroniuk 2014-05-16 15:13:14 dodanie dokumentu
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rewalu Tomasz Bartkowski 2014-05-16 13:01:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ws. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ŚLIWIN ? 1 I ŚLIWIN ? 2" Karolina Myroniuk 2014-05-16 10:27:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie ws. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ŚLIWIN ? 1 I ŚLIWIN ? 2" Karolina Myroniuk 2014-05-16 10:26:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie ws. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ŚLIWIN ? 1 I ŚLIWIN ? 2" Karolina Myroniuk 2014-05-16 10:25:17 dodanie dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-05-16 09:46:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2014-05-16 09:43:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2014-05-16 09:43:08 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-05-15 13:51:44 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-05-15 13:50:42 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-05-15 13:50:01 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-05-15 13:49:38 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-05-15 13:48:53 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-05-15 13:46:51 edycja dokumentu
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-05-15 13:41:15 dodanie dokumentu
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-05-15 13:40:38 dodanie dokumentu
Straż Gminna w Rewalu - obsługa administracyjna Mariusz Owczarek 2014-05-15 11:28:41 edycja dokumentu
Straży Gminna w Rewalu - obsługa administracyjna Mariusz Owczarek 2014-05-15 11:28:22 dodanie dokumentu
Straż Gminna w Rewalu - obsługa administracyjna Mariusz Owczarek 2014-05-15 11:27:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Mariusz Owczarek 2014-05-15 10:47:28 edycja dokumentu