herb BIP - Urząd Gminy Rewal

www.rewal.pl

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Babiło Seweryn Piotr Mariusz Owczarek 2014-07-25 12:06:18 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-07-25 11:40:55 edycja dokumentu
Regulamin konkursu Justyna Ryczko 2014-07-23 09:14:41 dodanie dokumentu
26.09.2014 r. rokowania na sprzedaż działek na terenie gminy Rewal Marta Sieniowska 2014-07-22 23:11:46 edycja dokumentu
26.09.2014 r. rokowania na sprzedaż działek na terenie gminy Rewal Marta Sieniowska 2014-07-22 23:10:57 usunięcie załacznika
26.09.2014 r. rokowania na sprzedaż działek na terenie gminy Rewal Marta Sieniowska 2014-07-22 23:07:46 dodanie dokumentu
26.09.2014 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek na terenie gminy Rewal Marta Sieniowska 2014-07-22 23:03:51 dodanie dokumentu
Wykaz wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie Gminy Rewal Alina Tylka 2014-07-21 12:43:29 edycja dokumentu
Niechorze Alina Tylka 2014-07-21 12:35:24 edycja dokumentu
Pobierowo Alina Tylka 2014-07-21 12:28:03 edycja dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Mariusz Owczarek 2014-07-21 12:17:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/423/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok Mariusz Owczarek 2014-07-21 12:11:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/422/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 lipca 2014r. zmieniająca w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Mariusz Owczarek 2014-07-21 12:10:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/421/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów Mariusz Owczarek 2014-07-21 12:09:50 dodanie dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Mariusz Owczarek 2014-07-21 12:06:15 edycja dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Mariusz Owczarek 2014-07-21 12:05:28 edycja dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Mariusz Owczarek 2014-07-21 12:01:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/419/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:51:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/418/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2014 - 2033 Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:45:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/417/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2014 rok Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:35:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/416/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2013r. Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:33:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/416/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2013r. Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:29:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/415/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal miejscowości Rewal Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:16:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/415/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal miejscowości Rewal Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:12:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/415/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal miejscowości Rewal Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:11:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/415/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal miejscowości Rewal Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:10:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/414/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:03:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/414/14 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Mariusz Owczarek 2014-07-21 11:02:15 dodanie dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-07-15 12:47:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2014-07-15 12:44:19 edycja dokumentu
2014r. Mariusz Owczarek 2014-07-15 12:41:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skarbnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia stanowiska w środki trwałe i przedmioty nietrwałe Mariusz Owczarek 2014-07-15 12:39:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skarbnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia stanowiska w środki trwałe i przedmioty nietrwałe Mariusz Owczarek 2014-07-15 12:39:29 edycja dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Mariusz Owczarek 2014-07-15 11:23:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/393/14 Rady Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zawarcia umów najmu Mariusz Owczarek 2014-07-15 11:22:07 edycja dokumentu
Śliwin Alina Tylka 2014-07-15 09:49:32 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty - dot. usunięcia drzew z terenu Gminy Karolina Myroniuk 2014-07-15 08:54:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LV.289.Z.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Rewal kwoty długu w latach 2014-20133 objętej Wieloletnią Prognozą Finanansową Agnieszka Wodnicka 2014-07-15 07:47:34 dodanie dokumentu
14.07.2014 r. odwołanie przetargu na działkę 573/22 obręb Niechorze Marta Sieniowska 2014-07-14 15:02:43 edycja dokumentu
14.07.2014 r. odwołanie przetargu na działkę 573/22 obręb Niechorze Marta Sieniowska 2014-07-14 15:01:43 dodanie dokumentu