herb BIP - Urząd Gminy Rewal

www.rewal.pl

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
17.03.2014 r. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na terenie w miejscowości Rewal Marta Sieniowska 2014-02-12 13:30:06 edycja dokumentu
17.03.2014 r. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na terenie w miejscowości Rewal Marta Sieniowska 2014-02-12 13:26:25 usunięcie załacznika
17.03.2014 r. przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów na terenie w miejscowości Rewal Marta Sieniowska 2014-02-12 13:12:14 dodanie dokumentu
2014r. Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2014-02-12 09:58:11 edycja dokumentu
Ramowy plan pracy Rady Gminy Rewal na 2014r. Mariusz Owczarek 2014-02-11 15:32:42 edycja dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Rewal na 2014 r. Aleksandra Włodarczyk 2014-02-11 11:06:15 edycja dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Rewal na 2014 r. Aleksandra Włodarczyk 2014-02-11 11:02:38 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-02-10 13:47:02 edycja dokumentu
Informacje ogólne kadencja 2011-2015 Mariusz Owczarek 2014-02-10 13:34:46 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-02-10 13:33:44 edycja dokumentu
Uchwała nr LXIII/437/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna Kamila Pietrzak 2014-02-07 09:54:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/214/12 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo - strona południowa Kamila Pietrzak 2014-02-07 09:45:10 edycja dokumentu
2014r. Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2014-02-07 09:28:59 edycja dokumentu
2014r. Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2014-02-07 09:25:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Rewa z dnia 05 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do udostępniania dokumentacji finansowo-ksiegowej Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2014-02-07 09:16:35 dodanie dokumentu
2014r. Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2014-02-06 13:54:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/363/14 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2014 rok. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-06 13:22:25 edycja dokumentu
21.03.2014 r. PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości z koniecznością zrealizowania parku linowego Marta Sieniowska 2014-02-06 09:01:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/365/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 13:41:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/366/14 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 13:39:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/367/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 13:34:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/369/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 12:34:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/370/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2014r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 12:31:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/372/14 w sprawie obciążenia nieruchomości 950/3 obr. Pobierowo Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 12:23:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/371/14 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 12:21:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/370/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2014r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 12:18:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/369/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 12:13:48 dodanie dokumentu
Uchwał nr XLVIII/368/14 Uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 12:11:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/367/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 12:07:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/366/14 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 12:03:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/365/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 11:57:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/365/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 11:56:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/364/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 11:52:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/363/14 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2014 rok. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 11:41:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/363/14 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2014 rok. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 11:34:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/13 z 30 grudnia 2013r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2014-02-04 11:24:50 dodanie dokumentu
Konkurs - Bezpieczne gospodarstwo rolne 2014 r. Justyna Ryczko 2014-02-03 08:02:21 dodanie dokumentu
Konkurs dla dzieci - bezpiecznie na wsi Justyna Ryczko 2014-02-03 07:55:42 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2014-01-30 14:35:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr1- energetyczna sieć w Trzęsaczu Kamila Pietrzak 2014-01-28 14:38:49 dodanie dokumentu