Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Mariusz Owczarek 2015-05-05 13:40:59 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2015-05-05 13:40:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Tomasz Bartkowski 2015-05-05 13:22:48 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2015-05-05 08:19:35 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji Statutowej - 15.04.2015 Mariusz Owczarek 2015-05-04 08:47:49 dodanie dokumentu
Roczne sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014.1118 z późn. zm. ) za rok 2014 Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2015-04-30 13:31:01 dodanie dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:49:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/40/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Rewal z Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:32:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/39/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2015 rok Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:31:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/38/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej na plaży Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:30:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/37/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy w Pobierowie Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:30:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/36/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:28:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/35/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości 727/6 obr. Niechorze Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:27:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/34/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie gospodarowania mieniem Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:26:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/33/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Rewalu Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:25:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/32/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Pobierowie, ul. Kawalerska Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:24:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/31/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Pobierowie ul. Grunwaldzka Mariusz Owczarek 2015-04-29 13:22:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/39/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2015 rok Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:55:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/40/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie wystąpienia Gminy Rewal z Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:55:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/39/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2015 rok Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:54:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/38/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej na plaży Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:53:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/31/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Pobierowie ul. Grunwaldzka Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:51:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/32/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Pobierowie, ul. Kawalerska Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:51:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/33/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Rewalu Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:51:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/34/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie gospodarowania mieniem Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:51:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/35/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości 727/6 obr. Niechorze Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:51:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/36/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:51:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/37/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy w Pobierowie Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:51:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XI/37/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy w Pobierowie Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:50:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/36/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:49:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/35/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie obciążenia nieruchomości 727/6 obr. Niechorze Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:48:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/34/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie gospodarowania mieniem Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:47:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/33/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Rewalu Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:46:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/32/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Pobierowie, ul. Kawalerska Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:41:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/31/15 Rady Gminy Rewal z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przeznaczenia gruntów do dzierżawy przetargowej w Pobierowie ul. Grunwaldzka Mariusz Owczarek 2015-04-29 12:40:23 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rewal za rok 2014 Agnieszka Wodnicka 2015-04-29 11:03:24 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rewal za rok 2014 Agnieszka Wodnicka 2015-04-29 11:02:14 usunięcie dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rewal za rok 2014 Agnieszka Wodnicka 2015-04-29 11:02:09 dodanie dokumentu
29.05.2015r. przetrag na dzierżawę gruntu w Pobierowie w celu zrealizowania parku linowego Agnieszka Borowiecka-Sorbian 2015-04-28 15:25:24 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert Mariusz Owczarek 2015-04-28 14:36:25 edycja dokumentu