herb BIP - Urząd Gminy Rewal

www.rewal.pl

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ULOTKA - A4 Karolina Myroniuk 2013-07-04 07:28:15 dodanie dokumentu
NAKLEJKA Karolina Myroniuk 2013-07-04 07:24:52 dodanie dokumentu
PLAKAT - format A2 Karolina Myroniuk 2013-07-03 12:59:17 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM PRZYJĘĆ W PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM W REWALU Aleksandra Włodarczyk 2013-07-03 11:26:42 edycja dokumentu
HARMONOGRAM PRZYJĘĆ W PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM W REWALU Aleksandra Włodarczyk 2013-07-03 08:17:45 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr XLI/321/13 Rady Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2012r. Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:48:02 dodanie dokumentu
Porządek obrad Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:42:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/320/13 w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal" Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:40:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/320/13 w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal" Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:39:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/319/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013r. Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:37:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/319/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2013r. Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:37:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/318/13 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:33:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/317/13 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/275/13 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:29:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/317/13 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/275/13 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:25:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/316/13 w sprawie naruszenia interesu prawnego Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:06:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/315/13 w sprawie naruszenia interesu prawnego Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:05:29 dodanie dokumentu
Porządek obrad Mariusz Owczarek 2013-07-02 14:03:07 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2013-07-02 13:20:47 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2013-07-02 13:18:31 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2013-07-02 13:15:48 edycja dokumentu
I. Referat Budżetu i Finansów (FNB) Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2013-07-02 13:14:09 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2013-07-02 12:52:30 edycja dokumentu
Protokół XXXVIII/13 Mariusz Owczarek 2013-07-02 12:35:28 edycja dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko. Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna. Kamila Pietrzak 2013-07-01 12:46:33 edycja dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko. Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna. Kamila Pietrzak 2013-07-01 11:28:12 edycja dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko. Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna. Kamila Pietrzak 2013-07-01 11:26:07 usunięcie załacznika
Prognoza oddziaływania na środowisko. Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna. Kamila Pietrzak 2013-07-01 11:25:09 dodanie dokumentu
Protokół XXXVIII/13 Mariusz Owczarek 2013-07-01 08:38:03 edycja dokumentu
Protokół XXXVIII/13 Mariusz Owczarek 2013-07-01 08:37:20 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2013-06-30 22:03:05 edycja dokumentu
Projekt uchwały planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pustkowo i Pobierowo - strona północna Kamila Pietrzak 2013-06-28 14:33:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2013-06-28 13:04:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2013-06-28 12:49:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2013-06-28 12:46:23 edycja dokumentu
REJESTR ZARZĄDZEŃ Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2013-06-28 12:44:33 edycja dokumentu
REJESTR ZARZĄDZEŃ Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2013-06-28 12:42:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2013-06-28 12:39:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 2013-06-28 12:38:34 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2013-06-27 10:44:19 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2013-06-27 10:43:18 edycja dokumentu